Innlandsklima er betegnelse på klima med et visst kontinentalt preg, det vil si lite vind, moderat nedbør, lav luftfuktighet, og stor daglig og årlig temperaturforskjell. Se for øvrig kontinentalt klima.