János Arany, ungarsk dikter, ved siden av Petöfi den største på 1800-tallet. Hans hovedverk, den nasjonalfolkelige trilogien om ridderen Toldi (1847), som er den folkelige realismens klassiske verk i ungarsk litteratur, bygger på gamle sagn og historiske fakta, men er samtidig et tidsaktuelt uttrykk for bondestandens streben etter friere og bedre kår. Med sine dikt deltok Arany i frihetskampen 1848–49. Senere skrev han en rekke fremragende ballader, dessuten kritikker og avhandlinger. Han utmerket seg også ved sine oversettelser av Aristofanes og Shakespeare. Diktene hans er oversatt til mange språk. Fra 1865 var Arany generalsekretær i Det ungarske vitenskapsakademi.