Veszprém, by i Ungarn, nord for Balaton; 61 700 innb. (2003). Samferdselsknutepunkt. Kjemisk, metall- og næringsmiddelindustri. Teknisk universitet for kjemi. Romansk domkirke, bispepalass fra 1765–76. Fyrsten over det stormähriske rike hadde sin residens her på 900-tallet.