Ukraina, forstad til Sevastopol på Krim. Kirkeruiner fra Romerrikets dager i huler i fjellet, ruiner av genovesisk fort fra 1300-tallet. Slag 1854 mellom russiske og fransk-britiske styrker.