Ukraina ble en uavhengig stat da Sovjetunionen ble oppløst i 1991. Tiden etter selvstendigheten er preget av uenighet om landets utenrikspolitiske retning og om de politiske spillereglene. Ved to anledninger har folkelig opprør og politisk krise rystet Ukraina: I 2004–2005 ledet Oransjerevolusjonen til nytt presidentvalg og i 2013–2014 ledet et bredt opprør til at presidenten ble avsatt. Hele artikkelen