ukrainsk

Artikkelstart

Ukrainsk er et slavisk språk og hører sammen med russisk og hviterussisk til de østslaviske språkene. Det er offisielt språk i Ukraina, og anerkjent minoritetsspråk i Moldova, Ungarn, Serbia, Tsjekkia, Polen, og Romania. Videre snakkes det i Russland, Hviterussland, Slovakia, Kasakhstan og av emigrantgrupper i Nord- og Sør-Amerika, i alt av ca. 46 mill.

Faktaboks

Uttale
ukraˈinsk
Også kjent som

українська мова

Ukrainsk skrives med en variant av det kyrilliske alfabetet, og skiller seg fra russisk skrift i et par bokstaver:

Ukrainsk har disse bokstavene som ikke finnes i russisk: ґ /g/, є /je/, і /i/, ї /ji/, mens skriften mangler følgende bokstaver som brukes i russisk: ё, ъ, ы

Bokstavenes uttale er også delvis forskjellig fra russisk, noe som blant annet påvirker hvordan ukrainske ord skal transkriberes til norsk. Karakteristisk for ukrainsk er blant annet overgangen av lyden g til h (ukrainsk horˈa, russisk gor'a 'fjell' – både russisk og ukrainsk skriver гора). Ubetont o reduseres ikke som i russisk til [a] eller [ə] (ukrainsk [voˈda], russisk [vaˈda] 'vann', skrevet вода). Bokstaven е uttales på ukrainsk alltid /e/, mens lyden /je/ har en egen bokstav є: приємно /pryˈjemno/ 'hyggelig'. Ukrainsk и uttales som russisk ы, mens russisk и skrives і på ukrainsk. Russisk har ikke lyden ji/, som skrives ї på ukrainsk. Bokstaven щ har en tydeligere /sjtsj/-uttale enn på russisk. Ukrainsk har ikke hardt tegn (ъ). Bokstaven в i slutten av stavelse uttales som engelsk w: Київ /'kyjiw/ 'Kyïv'.

Ord som på russisk begynner på vokalene о og у får vanligvis en в foran vokalen på ukrainsk, sml. russisk она /a'na/ 'hun', улица /'ulitsa/ 'gate' med ukrainsk вона /vo'na/, вулиця /'vulyts-ja/. Russisk o går dessuten ofte over til ukrainsk і: når man sammenligner russisk он /on/ 'han', кот /kot/ 'katt' med ukrainsk він /vin/, кіт /kit/. I motsetning til russisk blir ikke stemte konsonanter ustemte i utlyd: når man sammenligner ordet 'fra' som på russisk uttales од /at/ med ukrainsk від /vid/, сад 'hage' som på russisk uttales /sat/ og på ukrainsk /sad/.

En apostrof (') viser at konsonanten ikke skal palataliseres av påfølgende /j/: сем'я /se'mja/ 'familie'.

Trykket er bevegelig og kan ligge på forskjellige stavelser avhengig av ordet. Ordene har ikke nødvendigvis samme trykk som tilsvarende ord i russisk. Sml. ordet for 'rom', som er комната /'komnata/ på russisk og кімната /ki'mnata/ på ukrainsk.

Som hviterussisk har også ukrainsk opptatt mange polske ord, fordi store deler av det ukrainske området var underlagt Polen i flere hundre år. Det moderne ukrainske standardspråket er basert på de sørøstlige ukrainske dialektene (Poltava, Kharkiv, sørlig del av Kyjiv-regionen) og ble utviklet på 1800-tallet, hovedsakelig av dikteren og kunstneren Taras H. Sjevtsjenko og av forfatteren, historikeren og etnografen Pantelejmon A. Kulisj, som begynte å oversette Bibelen til ukrainsk.

Ukrainsk ble tidligere også kalt lillerussisk og rutensk.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Jørgen G. Bosoni

Artikkelen treng ei opprydjing, som helst lyt gjerast av ein lingvist. Det må gjerast tydelegare (ved bruk av innarbeidde konvensjonar i bruk i SNL) kva som er:
1. transkripsjon/translitterasjon av kyrillisk med latinske bokstavar,
2. fonemisk transkripsjon,
3. fonetisk transkripsjon, og
4. SNL si tilnærma attgjeving av uttala med vanleg norsk ortografi.
Legg merke til at trykkplasseringa i det siste tilfellet (nr. 4) ikkje samsvarar med IPA-konvensjonane (nr. 2 og 3); båe systema er i bruk i denne artikkelen, og det kan vera forvirrande).

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg