ukrainsk

Ukrainsk er et slavisk språk og hører sammen med russisk og hviterussisk til de østslaviske språkene. Det er offisielt språk i Ukraina, og anerkjent minoritetsspråk i Moldova, Ungarn, Serbia, Tsjekkia, Polen, og Romania. Videre snakkes det i Russland, Hviterussland, Slovakia, Kasakhstan og av emigrantgrupper i Nord- og Sør-Amerika, i alt av ca. 46 mill.

Faktaboks

uttale:
ukraˈinsk
også kjent som:

українська мова

Ukrainsk skrives med en variant av det kyrilliske alfabetet, og skiller seg fra russisk skrift i et par bokstaver:

Ukrainsk har disse bokstavene som ikke finnes i russisk: ґ /g/, є /je/, і /i/, ї /ji/, mens skriften mangler følgende bokstaver som brukes i russisk: ё, ъ, ы

Bokstavenes uttale er også delvis forskjellig fra russisk. Karakteristisk for ukrainsk er bl.a. overgangen av lyden g til h (ukrainsk horˈa, russisk gora 'fjell' - både russisk og ukrainsk skriver гора). Ubetont o reduseres ikke som i russisk til [a] (ukrainsk [voˈda], russisk [vaˈda] 'vann', skrevet вода). Bokstaven е uttales på ukrainsk alltid /e/, mens lyden /je/ har en egen bokstav є: приємно /pryˈjemno/ 'hyggelig'. Ukrainsk и uttales som russisk ы, mens russisk и skrives і på ukrainsk. Russisk har ikke lyden ji/, som skrives ї på ukrainsk. Bokstaven щ har en tydeligere /sjtsj/-uttale enn på russisk. Ukrainsk har ikke hardt tegn (ъ). Bokstaven в i slutten av stavelse uttales som engelsk w: Київ /ky'jiw/ 'Kyïv'. Ord som på russisk begynner på vokalene о og у får vanligvis en в foran vokalen på ukrainsk, sml. russisk она 'hun', улица 'gate' med ukrainsk вона, вулиця. Russisk o går dessuten ofte over til ukrainsk і: sml. russisk он 'han' med ukrainsk він. I motsetning til russisk blir ikke stemte konsonanter ustemte i utlyd: sml. ordet 'fra' som på russisk uttales од /at/ med ukrainsk від /vid/.

En apostrof (') viser at konsonanten ikke skal palataliseres av påfølgende /j/: сем'я 'familie'.

Trykket er bevegelig og kan ligge på forskjellige stavelser avhengig av ordet. Ordene har ikke nødvendigvis samme trykk som tilsvarende ord i russisk.

Som hviterussisk har også ukrainsk opptatt mange polske ord, fordi store deler av det ukrainske området var underlagt Polen i flere hundre år. Det moderne ukrainske standardspråket er basert på de sørøstlige ukrainske dialektene (Poltava, Kharkiv, sørlig del av Kyjiv-regionen) og ble utviklet på 1800-tallet, hovedsaklig av dikteren og kunstneren Taras H. Sjevtsjenko og av forfatteren, historikeren og etnografen Pantelejmon A. Kulisj, som begynte å oversette Bibelen til ukrainsk.

Ukrainsk ble tidligere også kalt lillerussisk og rutensk.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg