Volkhov, elv i Russland, renner ut fra Ilmensjøen nær byen Novgorod og munner i Ladogasjøen, 228 km lang. Elven er islagt november–april. På 800–1000-tallet var Volkhov en viktig ferdselsåre. Ved byen Volkhov ble Sovjetunionens første vannkraftverk bygd i 1926.