Økonomi og næringsliv i Ukraina

Industri.

Av /Store norske leksikon ※.

Mineraler og energi.

Av /Store norske leksikon ※.

Landsbybebyggelse i Karpatene, vest i landet. Ukraina ligger i det såkalte svartjordsbeltet, og er et rikt jordbruksland. Det dyrkes korn, mais, poteter, solsikker, sukkerbeter, grønnsaker, frukt og vindruer. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Fra bryggeriet Obolon i Kiev. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Jalta ved svartehavskysten tiltrekker seg mange turister på grunn av sitt milde klima. Bildet viser et strandanlegg ved et av de mange hotellene i byen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Ukraina var svært viktig for Sovjetunionens økonomi og landet har en betydelig industriell arv fra den tiden. I tillegg til industriproduksjon er utvinning av mineralressurser og jordbruk viktig for landets økonomi. Landet er svært avhengig av ståleksport og dette gjør landets økonomi svært sårbar for internasjonale konjunkturer. Ukraina er avhengig av gassimport fra Russland. Mye av Russlands europeiske gasseksport går via rørledninger i Ukraina. Ukraina har fortsatt betydelige utfordringer i forhold til bekjempelse av korrupsjon. Ukrainsk eksport består hovedsakelig av stål, kull, maskiner og jordbruksprodukter

Jordbruk

Ukraina er et rikt jordbruksland, og ligger i det såkalte svartjordsbeltet. På de ukrainske steppene dyrkes bl.a. korn, mais, poteter og sukkerbete. Landet er selvforsynt med de fleste jordbruksvarer.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Kulturlandskap i Ukraina.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

På grunn av svartjordsbeltet er Ukraina et rikt jordbruksland, selvforsynt med de aller fleste jordbruksprodukter. I sovjettiden ble Ukraina regnet som Sovjetunionens kornkammer. Ukraina hadde 19 % av Sovjetunionens befolkning, men stod for hele 23 % av jordbruksproduksjonen. De viktigste jordbruksproduktene er korn, sukkerbete, poteter og andre grønnsaker. Landet har betydelig husdyrhold, spesielt storfe, svin og fjærkre. Jordbruket sysselsatte 2009 ca. 25 % av befolkningen.

Kommandoøkonomiens fall etter 1991 førte til stor produksjonsnedgang også i jordbruket. Dette skyldes imidlertid ikke bare produksjonsnedgang. Man har etter kommandoøkonomiens fall også sett en vridning av jordbruksproduksjonen over mot produkter som er lettere omsettelige. For eksempel har områder som tidligere ble brukt til kjøtt- og melkeproduksjon, og også bygg, blitt overført til solsikkeproduksjon.

Energi

Oljeterminal nær Odesa. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Ukraina er svært avhengig av import av energiprodukter. Ukraina produserer noe gass selv, men det meste importeres fra Russland og i mindre grad fra Turkmenistan. Gass, olje og oljeprodukter utgjør en viktig del landets import. Det er gjort gass- og oljefunn på den ukrainske kontinentalsokkelen i Svartehavet (rundt Krim og i havområdene mot Romania), og ukrainske myndigheter håper at disse funnene skal gjøre landet mer selvforsynt med fossilt brennstoff i fremtiden.

Atomkraft stod i 2006 for nærmere halvparten av elektrisitetsproduksjonen. Ukraina får også elektrisitet fra vannkraft og varmekraftverk.

Industri

Tungindustrien er fortsatt dominerende i landet, selv om produksjonen sank drastisk den første tiden etter selvstendigheten i 1991. – Fra en av de store rakettfabrikkene i byen Dnipropetrovsk. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Tungindustrien dominerer ukrainsk industriproduksjon. Dette var tilfellet i sovjettiden, og er forsterket etter uavhengigheten. De viktigste ukrainske industrigrenene har tradisjonelt vært metallurgisk industri, maskinbygging, kjemisk industri og forsvarsindustri. Det er særlig energikrevende industri som har klart seg best etter kommandoøkonomiens fall, og dette har forsterket Ukrainas avhengighet av energi-import.

Utenrikshandel

Russland, Tyrkia og Italia var i 2008 de største avtagerne for Ukrainas eksport, mens Russland, Tyskland og Kina var de landene Ukraina importerte mest fra. Viktigste eksportvarer er metall, maskiner, elektriske produkter, mineraler, kjemiske produkter, kjøretøyer og matprodukter. Ukrainas viktigste importvarer er foruten olje og gass, mineraler, maskiner, elektrisk utstyr og kjemiske produkter.

Samferdsel

Veinettet var i 2008 på 169 400 km, og samlet jernbanenett var i 2006 på 22 473 km. Byene Kiev og Kharkiv har utbygd undergrunnsbane. Også de ukrainske elvene har en viss transportmessig betydning. Ukraina har også en betydelig havgående handelsflåte. Det er åtte internasjonale lufthavner. Det nasjonale flyselskapet heter Air Ukraine, og landet har også et stort antall mindre flyselskaper.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg