Religion i Ukraina

67 prosent av Ukrainas befolkning regner seg som ortodokse kristne.

Artikkelstart

Fra 1990 ble religionsfrihet innført i Ukraina. De fleste troende er medlemmer av den ortodokse kirke, men det finnes også en betydelig minoritet av ukrainsk-katolske, som er medlemmer av den unerte ukrainske kirke. Etter 1990 har vestlige frikirker og sekter vunnet innpass i Ukraina.

Ortodoks kristendom

6. januar 2019 utstedte patriarken i Konstantinopel, Bartolomeus (til venstre), en såkalt tomos (erklæring) som anerkjente den ukrainske kirken som autokefal (selvstyrt). På bildet overleverer Bartolomeus tomos til den ukrainske metropolitten Epifanius.
Av .
Lisens: CC BY 4.0

Kiev var sentrum for den russiske ortodokse kirke frem til den ødeleggende mongolerinvasjonen 1240. Fra slutten av 1400-tallet var kirken i Ukraina ikke underlagt Moskva, men patriarken i Konstantinopel. På et konsil i Brest-Litovsk 1596 besluttet et flertall av biskopene i den ortodokse kirke i Ukraina (som nå var en del av det katolske Polen) å la seg unere med Roma, og en del av befolkningen sluttet seg til den unerte kirke. Resten av kirken forble trofast mot ortodoksien, og den ortodokse kirke kom i et sterkt motsetningsforhold til den katolske. Motsetningene økte etter den russiske revolusjonen i 1917, da den unerte kirken ble forbudt og den ortodokse kirke overtok kirkebygg og andre eiendommer. Den unerte kirke levde imidlertid videre som en undergrunnskirke (og i eksil), og spilte en sentral rolle i den nasjonalistiske bevegelsen i Ukraina i slutten av 1980-årene.

Flertallet av troende i Ukraina er ortodokse kristne. En undersøkelse foretatt av Razumkovsenteret i 2018 viste at 67 prosent av befolkningen anså seg som ortodokse.

Strid mellom de ortodokse kirkene

Det har inntil nylig vært tre ulike ukrainske kirker, én ukrainsk under Moskva-patriarkatet, én som brøt ut i 1992 og opprettet Den ukrainsk-ortodokse kirke-Kiev-patriarkatet og en liten autokefal (selvstyrt) kirke. Striden mellom kirkene har vært en del av de interne uenighetene i landet om forholdet til Russland. Bare kirken under Moskva-patriarkatet har vært anerkjent av andre ortodokse kirker. I desember 2018 slo de to kirkene som ikke lå under Moskva-patriarkatet seg sammen. I januar 2019 utstedte patriarken i Konstantinopel en såkalt tomos (erklæring) som anerkjente denne kirken som autokefal kirke i Ukraina, med navnet Ukrainas ortodokse kirke. I ettertid har det oppstått en ny splittelse innen denne kirken, og utbryterne har forsøkt å gjenopprette Den ukrainsk-ortodokse kirke -Kiev-patriarkatet. Saken har vært prøvd for ukrainsk rett, men i desember 2019 ble det avgjort at Kiev-patriarkatet strykes fra offisielle registre.

Forholdet mellom Den ukrainske kirke under Moskvapatriarkatet og Ukrainas ortodokse kirke er anspent. Hvordan eiendom og kunstskatter skal fordeles mellom de to kirkene er dessuten uavklart. Ukrainas ortodokse kirke er kun anerkjent av Konstantinopel, Hellas, Kypros og patriarkatet i Alexandria.

Religiøse minoriteter

Det er en stor minoritet av gresk-katolske eller unerte kristne (9,4 prosent), som benytter ortodoks ritus, men anerkjenner paven som overhode. Den gresk-katolske kirken står særlig sterkt vest i Ukraina.

Ukraina har også en forholdsvis liten luthersk kirke (cirka 2500 medlemmer) som bruker en tilpasset ortodoks ritus.

28 prosent av ukrainerne regner seg som ikke-troende. Statistikkene viser at befolkningen er generelt mer religiøs i de vestlige delene av landet.

En stor jødisk befolkning levde relativt trygt i det polske riket, som Ukraina var en del av inntil den første deling av Polen i 1772, selv om de ble utsatt for blodige forfølgelser under kosakkenes opprør mot Polen i 1648. Under andre verdenskrig ble en stor del av den jødiske befolkningen utryddet av nazistene.

I dag er islam den nest største religionen i Ukraina etter kristendommen (1,1 prosent av befolkningen). De fleste ukrainske muslimene er krimtatarer.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg