Etter selvstendigheten i 1991 har landets utdanningssystem fått et sterkere ukrainsk preg. Andelen elever med ukrainsk som undervisningsspråk har økt på bekostning av andelen med russisk. Private og konfesjonelle skoler er også blitt opprettet etter 1991. Det finnes også skoler og klasser med undervisning på polsk, rumensk, ungarsk og bulgarsk. Skolen er obligatorisk og gratis for barn i alderen 7 til 15 år. Barneskolen er 4-årig, etterfulgt av 5-årig ungdomsskole. Den frivillige videregående skolen er 3-årig. I 2003 begynte 92 % av barna i den relevante aldersgruppen i barneskolen. Ukraina har 106 universiteter. Blant de eldste universitetene er universitetene i Kiev (grunnlagt 1834), Lviv (1661) og Kharkiv (1805). Ifølge UNESCO (2003) er mindre enn 1 % av den voksne befolkningen analfabeter.