Opprinnelig bestod de ukrainske områdene av tre øst–vestgående vegetasjonssoner: blandingsskog i den nordlige sonen, steppe- og skogvegetasjon i den midtre sonen, og steppevegetasjon i den sørlige sonen. Store deler av skogvegetasjonen i de to nordligste sonene er nå ryddet for jordbruk, og mye av den opprinnelige floraen er derfor forsvunnet. På de gjenværende steppene vokser om våren bl.a. tulipaner, iris og anemoner. Om sommeren erstattes de av bl.a. salvie og mange gressarter.