Donets, russ. Severskij Donets, elv i Russland, bielv fra vest til Don, fra det russiske sentralplatå 280 moh.; 1053 km lang, seilbar 315 km. Utsatt for store forurensninger fra industrien i Donetsbassenget.