Ukrainere, tidligere kalt lillerussere, østslavisk folk. De har sitt hjemland i Ukraina, hvor de teller ca. 32,5 mill. (2000) og utgjør ca. 73 prosent av befolkningen. Dessuten bor det grupper av ukrainere i flere land som tidligere var del av Sovjetunionen, flest i Russland (1,9 mill.), Kasakhstan (780 000), Hviterussland (130 000) og Usbekistan (90 000); ellers bl.a. i Polen (230 000), Canada (250 000) og USA (110 000). Betegnelsen rutenere ble tidligere brukt om de ukrainere som bodde innenfor dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn.