Dmitrij Levitskij, russisk maler, sin tids mest populære portrettør. Kjent blant annet for portretter av Katarina 2, Denis Diderot og Smolnij-instituttets unge adelsdamer.