Kristen teologi og troslære

Fagansvarlig

Hallgeir Elstad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 241 artikler: