Det alminnelige prestedømme, teologisk uttrykk for at alle troende er «et hellig presteskap» (1 Pet 2,5 og 9) som ikke trenger noen geistlige mellommenn til å representere seg for Gud. Tanken om alle troendes alminnelige prestedømme er især utviklet i Luthers skrift til den kristne adel fra 1520. Se prest.