Ecclesia, av gresk: egentlig: "innkalt forsamling"; menighet, kirke. Den religiøse betydning av ordet stammer fra den greske bibelutgaven Septuaginta og er gjennomgående i Det nye testamente . I kirkekunsten opptrer Ecclesia og Synagoge som symboler på Det nye og Det gamle testamente, begge som kvinneskikkelser. Ecclesia fremstilles med krone, seiersfane og ofte med en kalk i hånden. Synagoge har avfallende krone, bind for øynene, brukket fanestang og ofte lovens tavler. Allegorien har en viss bakgrunn i 2 Kor 3,14 ff, og forekommer i litteraturen for eksempel hos Augustin . I kunsten var den særlig utbredt under gotikken .