Kirkeforfatning, et kirkesamfunns ytre, rettslige ordning. Vi har kirkesamfunn med episkopal kirkeforfatning (kirken styres av biskoper) og kirkesamfunn med synodal kirkeforfatning (kirken styres av et valgt kirkemøte). Noen kirkesamfunn har en kombinasjon av begge disse forfatningsformer. Den norske kirkes forfatning bestemmes av lov av 7. juni 1996 om Den norske kirke (Kirkeloven).