Katekisasjon, den eldre form for kristendomsundervisning som foregikk ved spørsmål og svar.