Økumenisk, (av økumene), betegner det som omfatter den verdensomspennende kirke, det som fremmer kirkens enhet. Se økumene (den økumeniske bevegelse).