Presbyterialforfatning, (til presbyter), kirkeordning som er karakteristisk for den reformerte kirke. Presbyterialforfatningen forutsetter at det bare finnes ett kirkelig embete, idet man hevder at Det nye testamentes preste- og bispeembete er ett og det samme. Presbyterialforfatningen er bygd opp som en rekke råd. Først menighetsråd, så presbyteriet, som omfatter distriktets prester og en «eldste» (valgt legmann) fra hver menighet, dernest synoden, som svarer til et stift; over det hele står generalforsamlingen.