Trosartikler, betegnelse for de forskjellige kirkers bekjennelsesskrifter, for eksempel den anglikanske kirkes 39 trosartikler, men betegnelsen brukes som oftest i betydningen apostolisk trosbekjennelse.