Caritas, vesensforskjellig fra den begjærende kjærlighet: eros, amor. Ordet brukes både om Guds kjærlighet til mennesker og om den kristne nestekjærlighet.