Kristi forsoningsdød for menneskenes synder; visse handlinger, foreskrevet av skriftefaren, som den skriftende skal utføre; en del av det katolske botssakrament.