Ekklesiologisk, som gjelder kirkens læresetninger.