Mellomtilstanden, i den kristne dogmatikk tidsrommet mellom menneskets død og dommen. Det nye testamente sier nesten ingenting om mellomtilstanden, derimot har teologer fra Origines av beskjeftiget seg en del med temaet, især spørsmålet om en omvendelse og utvikling i mellomtilstanden. Den katolske kirke åpner i sin lære for en renselse i mellomtilstanden ved skjærsilden.