Apostoliske menigheter, menigheter som er grunnet av apostler (Antiokia, Efesos, Korinth o.fl.) eller har gjort krav på å være det (Roma, Alexandria). Om irvingianismens anvendelse av ordet, se irvingianere.