Porvoo-avtalen, avtale om fullt kirkefellesskap mellom de lutherske folkekirkene i Norden og Baltikum og de britiske og irske anglikanske kirkene. Den norske kirke ved Kirkemøtet gav sin tilslutning til avtalen i 1994. Den innebærer bl.a. at kirkene kan feire felles nattverd og utveksle prester og biskoper.