Episkopat, en biskops embete og verdighet; brukes også i betydningen et lands, eller kirkens, samtlige biskoper.