Nøkkelmakt, løse- og bindemakt, kirkens makt til å gi eller nekte syndenes forlatelse, motivert i Matt 16,19 og Joh 20,23. Makten tilkommer ifølge romersk-katolsk syn Peter og hans etterfølgere (lat. Claves Sancti Petri), pavene, som igjen delegerer den til prestene. Ifølge luthersk oppfatning tilhører nøkkelmakten menigheten som sådan, men den utøves gjennom menighetens fullmakt, særlig av prestene. I den kirkelige disiplin har nøkkelmakten nær sammenheng med skriftemålet.