Abaddon, brukt i Det gamle testamente om dødsriket, i Åp 9,11 om avgrunnens engel. I senere jødisk tradisjon brukes abaddon om et straffens sted, reservert for de ugudelige.