katekese

Artikkelstart

Katekese er den undervisning i hovedpunkter i den kristne tro som kirken gir udøpte voksne før dåpen og barnedøpte etter dåpen. I den såkalte misjons- eller dåpsbefalingen i Matteusevangeliet (kapittel 28, vers 20) fremgår det at den kristne dåpen skal ledsages av undervisning («Døp dem (...) og lær dem»).

Faktaboks

Uttale
katekˈese
Etymologi
av gresk ‘undervisning’

I den tidlige kirken (oldkirken) var det et omfattende undervisningsprogram for dåpskandidatene både før og etter dåpen. Da barnedåpen ble vanlig fra cirka 400, fikk undervisningen et mindre omfang. Det finnes bevart flere katekeser skrevet av sentrale oldkirkelige forfattere som Kyrillos av Jerusalem, Gregor av Nyssa og Johannes Chrysostomos.

Hovedinnholdet i katekesen var fremstillingen av den kristne frelseshistorien med utgangspunkt i Det gamle testamentet og Det nye testamentet. Det er usikkert hvorvidt trosbekjennelsen, fadervår og sakramentene har vært obligatoriske elementer i undervisningen allerede i oldkirken. På slutten av 700-tallet innførte imidlertid Karl den store et minimumspensum for katekeseundervisningen som omfattet trosbekjennelsen, fadervår og en rekke moralkrav. Idealet var at disse skulle læres utenat. Fra tidlig på 1200-tallet inngikk også Ave Maria.

Med reformasjonen ble de utgitt nye lærebøker, katekismer. Disse inneholdt spørsmål og svar knyttet til det kristne læreinnholdet. Katekese ble da brukt om denne undervisningsformen. Martin Luther skrev både en stor og en liten katekisme. Mens den store katekismen var beregnet på prestene, hadde Luthers lille katekisme kristendomsundervisningen i hjemmene og skolen for øye. Katekismen innehold en utleggelse av de ti bud, den apostoliske trosbekjennelsen, fadervår, dåpen og nattverden (sakramentene), samt skriftemålet. Etter hvert ble det utarbeidet forklaringer til Luthers lille katekisme. Den mest kjente og utbredte i Danmark og Norge var Erik Pontoppidans Sandhed til Gudbrygtighed (1737) som ble tatt i bruk i den obligatoriske konfirmasjonsundervisningen (fra 1736) og i allmueskolen (fra 1739). Fra 1700-tallet ble det for øvrig lagt økt vekt på katekisering (overhøring i kristendomskunnskap) av skolebarn og ungdom (konfirmanter) i kirkene.

Katekese er i våre dager en lite brukt betegnelse. I stedet taler man om trosopplæring eller dåpsopplæring. I forbindelse med innføring av den såkalte trosopplæringsreformen i Den norske kirke (vedtatt av Stortinget i 2003) har det vært en omfattende satsing på utvikling og gjennomføring av en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte barn og unge.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg