Ledd i den kristne nattverdsliturgien som uttrykkelig sier at den feires «til minne om» Kristi frelsesverk.