Som arbeider for, er tilhenger av en sterk maktstilling for kirken.