Sub utraque specie, teologisk betegnelse for at nattverden deles ut «under begge skikkelser», dvs. at både brød og vin deles ut, til forskjell fra sub una specie, den gamle romersk-katolske skikken å la legfolket bare få brødet.