Trinitas, begrep som ble dannet av Tertullian for å uttrykke den kristne tro på Faderen, Sønnen og Helligånden. Se treenigheten.