Brødsbrytelse, den høytidelige deling av brødet ved altergang (nattverd) i eldre tider.