Økumenisk bevegelse, betegnelse på arbeid som tar sikte på en gjenforening eller samling av kristne kirkesamfunn, se økumene.