Moderkirke, kirkesamfunn som andre kirker har utgått fra. I kirkehistorien er betegnelsen oftest brukt om den katolske kirke.