Katekumen, (til katekese), i den eldste kirke den som ble undervist og gjennomgikk en lære- og prøvetid før dåpen. Man kunne være katekumen fra noen måneder og opp til flere år. Katekumenen deltok i gudstjenestens første del, som bestod av bønner, skriftlesning og preken, men måtte forlate kirken før nattverdfeiringen. Ordningen ble borte da barnedåpen ble alminnelig ved begynnelsen av middelalderen. I nyere tid har man fått katekumener på misjonsmarkene når nyomvendte melder seg til dåp. I den ortodokse kirke praktiserer man fortsatt katekumen.