Kirke, samfunnet av de kristne samlet om Guds ord og sakramentene. Brukes også om et organisert kirkesamfunn og om bygningen man samles i.