Kjetterdåp, dåpshandling foretatt av en kjetter (vranglærer). Oldkirken førte en lang strid om kjetterdåp var gyldig. Den ortodokse kirke har gjennomgående avvist kjetterdåp og foretatt gjendåp når noen har vært døpt utenfor kirken. I Vesten seiret derimot den oppfatning som ble hevdet i 250-årene av pave Stefan 1 av Roma overfor Cyprian av Karthago: En dåp er gyldig når den er rett utført, selv om den er forrettet av en kjetter. Avgjørelsen var viktig for hevdelsen av sakramentenes objektivitet. Den romersk-katolske kirke og reformasjonskirkene anerkjenner kjetterdåp.