Naturlig teologi, eller naturlig religion, religiøse sannheter som kan tilegnes ut fra den menneskelige fornuft uten noen spesiell åpenbaring; jfr. begrepene naturlig moral og naturrett. En bibelsk motivering for en naturlig teologi har man i Rom 1,18 ff. Hos Thomas Aquinas spiller naturlig teologi en stor rolle, og den inngår tradisjonelt i katolsk teologi. Naturlig teologi hørte til 1700-tallets yndlingsideer. I den nyere protestantiske teologi er ideen vanligvis blitt avvist av erkjennelsesteoretiske (Kant) og religiøse (Schleiermacher) grunner. Særlig barthianismen var avvisende.