Systematisk teologi, disiplin innen teologien som særlig omfatter dogmatikk eller troslære og etikk. Andre aktuelle emner er fundamentalteologi (prinsipplære) og økumenikk. Den systematiske teologi tilstreber å tale sammenfattende om kristen tro og etikk i lys av vår tids virkelighetsforståelse.