Perikope, lesestykke fra Bibelen som er bestemt for gudstjenesten, fra slutten av oldtiden vanlig i kirken i Vest-Europa ved at hver søn- og helligdag fikk sine faste tekster, som gav gudstjenesten på denne dagen dens spesielle preg. Den lutherske kirke beholdt de faste perikopene fra middelalderen, mens de reformerte kirker forkastet faste perikoper for gudstjenesten. Et omfattende arbeid med perikopene har ført til nye perikopelister i en rekke kirker, i Norge i 1977.