Nøddåp, dåp som utføres på annet sted enn i kirken fordi man på grunn av sykdom ikke kan vente med dåpen til det skal forrettes ordinær dåpshandling. Nøddåp skal stadfestes i kirken. Den kan forrettes av enhver voksen som selv er døpt, og må foregå i den treenige Guds navn for å være gyldig.