Dåpspakt, pakt mellom Gud og mennesket, inngått ved dåpen; jfr. f.eks. 1 Pet 3,21.