Faith and Order, fork. FAO, en av de tre hovedretninger innen den økumeniske bevegelse (se Kirkenes Verdensråd); arbeider for forståelse og gjenforening mellom kirkene. Grunnlagt i Lausanne 1927 etter initiativ fra den kanadisk-amerikanske biskop C. H. Brent. Etter en kongress i 1937 i Edinburgh besluttet man en sammenføring med Life and Work-bevegelsen for å bygge opp Kirkenes Verdensråd (ble opprettet 1948). FAO er organisert med en kommisjon som møter med 3–4 års mellomrom og et arbeidsutvalg som møtes hvert år. Norge er siden 1968 representert i arbeidsutvalget.