Det tradisjonelle navn på et teologisk fag som tidligere ble definert som læren om de forskjellige kirkesamfunns bekjennelsesskrifter og lære. Jf. symbol (teol.). Faget heter nå vanligvis konfesjonskunnskap.