Augustinisme, teologiske og filosofiske retninger i middelalderen, sterkt influert av Augustin. Innenfor teologien er det særlig påvirkningen når det gjelder Augustins lære om nåden som er av betydning. Med filosofisk augustinisme tenker man mer på den retning i filosofien som betoner teologiens forrang fremfor filosofien.